Trading Forex – Foréign éxchangé atau yang biasa disingkat foréx adalah transaksi jual béli mata uang asing. Sécara global, volumé transaksi foréx (foréx trading) bahkan jauh lébih bésar dibandingkan pérdagangan saham.

Pasar trading forex menghasilkan transaksi yang lebih besar seharinya dibandingakan bursa efek karena waktu tak terbatas dan bisa dilakukan secara mandiri tanpa pialang

Pasar Trading Forex

Apa itu foréx (séputar foréx)? Méngutip data Bank for National Séttlémént (BNS) yang diopérasikan oléh thé Fédéral Résérvé Banks Amérika Sérikat (AS), di tahun 2016 volumé transaksi pér hari di pasar trading foréx adalah méncapai 5,1 triliun dollar AS.

Sébagai pérbandingan saja, volumé transaksi di bursa saham térbésar dunia, Néw York éxchangé, méntok di lévél 22,4 miliar pér hari.

Artinya, méski transaksi di bursa-bursa di séluruh dunia digabung sékalipun, nilainya bélum téntu mélampaui transaksi dalam forex trading.

Foréx trading juga bérjalan nonstop sélama 24 jam. Ini bérbéda déngan pérdagangan saham yang hanya bérlaku di jam kérja sésuai pératuran otoritas bursa éfék di masing-masing négara.

Yang dipérdagangkan dalam foréx adalah mata uang asing atau valuta asing (valas).

Artinya, trading foréx adalah kégiatan yang mémpérdagangkan mata uang asing.

Forex Datangkan Banyak Cuan

Jual béli valas térjadi karéna adanya kébutuhan valas sépérti pémbayaran utang, ékspor dan impor, pérjalanan luar négéri, dan sébagainya.

Lantaran transaksinya yang sangat bésar, foréx trading juga bisa méndatangkan cuan dalam jumlah bésar dan dalam waktu yang rélatif cépat.

Mélakukan foréx trading Untuk mélakukan trading foréx adalah séséorang harus méndaftarkan diri di pérusahaan pialang résmi yang térdaftar di Kéméntérian Pérdagangan (Kéméndag).

Sétélah térdaftar, pémain trading forex lazimnya harus ményiapkan dana déposit untuk mulai mélakukan transaksi foréx.

Baca Juga : Pas Dicuci Sekilas Mirip Gepokan Uang THR, Ternyata Setelah Dicek Bikin Ngelus Dada

Sétiap pialang foréx mémiliki kébijakan masing-masing bésaran dana déposit yang harus disétorkan.

Dana térsébut nantinya akan ditémpatkan dalam rékéning térpisah (ségrégatéd account) déngan rékéning induk bank yang dipakai untuk rékéning pénampung dana maupun mélakukan transfér ké rékéning foréx.

Di Indonésia séndiri, pérdagangan foréx adalah diawasi oléh Badan Péngawas Pérdagangan Bérjangka Komoditi (Bappébti) Kéméndag.

Di mana sémua kégiatan pérdagangan bérjangka di atur dalam Undang-Undang Nomér 10 Tahun 2011 Téntang Pérdagangan Bérjangka Komoditi.

Sétélah térdaftar di pialang dan méntransfér uang déposit, séséorang baru bisa mélakukan foréx trading.

trading forex

Yang pérlu diingat, forex trading adalah dilakukan séndiri tanpa pérlu diwakilkan pialang. Pialang hanya ményédiakan sistém transaksi.

Saat ini, transaksi foréx adalah dilakukan sécara onliné nonstop, baik ménggunakan aplikasi maupun platform daring lainnya.

Bébérapa favorit valas dalam trading foréx adalah mata uang paling bérpéngaruh di dunia sépérti dollar AS, yén Jépang, yuan China, éuro, hingga poundstérling.

Cara kérja trading foréx Masih banyak kalangan yang béranggapan kalau foréx trading adalah kégiatan pérmainan hingga judi.

Ini wajar, méngingat pérdagangan foréx sangat fluktuatif séhingga banyak yang ményébutnya sébagai kégiatan méraup untung déngan méngandalkan kébéruntungan.

Kéndati démikian, foréx trading juga mémérlukan bérbagai pérhitungan dan analisis, sérta kécérmatan dalam mémprédiksi fluktuasi harga valas.

Di dalam foréx trading, tak ada acuan résmi pénéntu nilai mata uang, sémua sangat bérgantung pada kuatnya pérmintaan dan pénawaran.

Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Trading Forex

Mémang dalam bébérapa kasus, bébérapa pihak bisa saja mémpéngaruhi pérgérakan foréx.

Namun untuk ménggérakan pasar, dibutuhkan dana yang sangat bésar. Bébérapa hal yang mémpéngaruhi harga valas antara lain suku bunga, harga minyak, kondisi géopolitik dan ékonomi, dan sébagainya.

Sébagai ilustrasi, saat thé Fédéral Résérvé Banks atau Bank Séntral Amérika Sérikat ingin ménarik dollar yang bérédar di dunia agar kémbali ké négaranya, maka méréka akan ménaikan suku bunga acuan.

Dalam kondisi démikian, maka kébutuhan mata uang dollar AS akan méningkat signifikan.

Nilai mata uang Négéri Paman Sam itu akan ménguat di dépan mata uang lain.

Bagi pémain trading forex yang mémégang simpanan dollar AS, téntu akan diuntungkan saat ménjualnya déngan harga lébih tinggi.

Itulah bébérapa hal séputar foréx yang pérlu dikétahui.